Tadashi Shoji Kiely

Designer: Tadashi Shoji

Style: Kiely

Retail: $850

Our Price: $535

Size: 2

Condition: Once Wed

Location: Seattle